9:00 - 16:00 (posledný vstup 15:00)

Novinky a aktuality

04 May
KALENDÁRIUM
04.05.2022

KALENDÁRIUM

KALENDÁRIUM

Múzea liptovskej dediny v Pribyline

 

21.05.2022 - Medzinárodná výstava slovenských čuvačov

Špeciálna výstava národného plemena slovenský čuvač.

 

22.05.2022 - Ovčiarska nedeľa

Prezentácia ovčiarskej a pastierskej kultúry, tradičných výrobných techník používaných pri výrobe hudobných nástrojov a pastierskeho riadu.

 

05.06.2022 - Z rozprávky do rozprávky

Podujatie venované deťom, ktoré navštívia bájny rozprávkový svet.

 

12.06.2022 – Ty, domovina moja

Prezentácia liptovskej obce Pribylina.

 

18. – 19.06.2022 – Stretnutie s umením

Prezentácia žiakov základných umeleckých škôl a Súkromných umeleckých škôl z Liptova.

 

25. – 26.06.2022 – Na Sv. Jána

Prehliadka liptovských detských folklórnych súborov zameraná na obyčaje a tradície spojené s letným slnovratom.

 

03.07.2022 – Prehliadka veteránov

Prehliadka historických vozidiel združenia VCC Tatranský Oldtimers.

 

10.07.2022 – Ty, domovina moja

Prezentácia liptovskej dediny Dúbrava.

 

17.07.2022 – Nedeľa paličkovanej čipky

Stretnutie čipkárok z rôznych regiónov Slovenska.

 

24.07.2022 – Včelárska nedeľa

Podujatie pripravené v spolupráci so Slovenským zväzom včelárov ponúka odborné prednášky a prezentácie.

 

30. – 31.07.2022 – Víkend lesných železníc

Program venovaný prezentácii lesných železníc zo Slovenska ale aj zahraničia, realizovaný v rámci projektu Múzea na kolesách.

 

07.08.2022 – Hasičský nedeľa a nedeľa rodákov

Celodenný program pripravený v spolupráci s Hasičským a záchranným zborom, okresným riaditeľstvom v Liptovskom Mikuláši a obcami Liptova.

 

19. – 21.08.2022 – Prehliadka Liptovských divadelných súborov

V rámci programu sa odprezentujú liptovské ochotnícke divadlá.

 

28.08.2022 – Ty, domovina moja

Prezentácia liptovskej obce.

 

03. -04.09.2022 – Liptovský folklórny festival

Prehliadka folklórnych súborov z Liptova.

18.09.2022 – Nedeľa Sv. Huberta

Slávnostný deň venovaný poľovníkom, v rámci ktorého uvidíte slávnostný sprievod, súťaž vo vábení zveri a výstavu trofejí.

 

24.09.2022 – Dedičstvo otcov, zachovaj nám pane!

Celoslovenské stretnutie fujaristov. Pripomenieme si valaskú kultúru na Slovensku a v zahraničí. Súčasťou podujatia je prezentácia výroby fujár, píšťal a črpákov, ako symbolov valaskej kultúry.

 

09.10.2022 – Poďakovanie za úrodu

Dožinkové slávnosti – program venovaný liptovským poľnohospodárom a pestovateľom.

 

18.12.2022 – Vianoce v Liptove

Predvianočné a vianočné ľudové zvykloslovie viažuce sa k najkrajšiemu sviatku roka.

 

TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU.

Awesome Image