9:00 - 17:00 (posledný vstup 16:00)

Novinky a aktuality

18 Dec
Múzeum liptovskej dediny v Pribyline sa otvára pre všetkých
18.12.2020

Múzeum liptovskej dediny v Pribyline sa otvára pre všetkých

Liptovské múzeum v Ružomberku sprístupnilo v expozícii Múzea liptovskej dediny v Pribyline novú oddychovú zónu spojenú s náučným chodníkom. Jedinečnosť novej atrakcie je nielen v prezentácii krás prírodného dedičstva Slovenska a Liptova, ale aj v tom, že je určená pre osoby so špeciálnymi potrebami. Oddychová zóna je teda zrealizovaná tak, aby sa v nej každý jeden návštevník bez rozdielu cítil dobre a z múzea odišiel obohatený o nové podnety, vedomosti a zážitky. 

uploaded picture

Nová oddychová zóna je výsledkom úspešného projektu, ktorý múzeum realizovalo v poslednom období v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko –Slovenská republika. Jeho zámerom je sprístupniť krásu prírodného dedičstva všetkým, ktorí pre akúkoľvek príčinu nemôžu ísť do tatranskej prírody alebo ťažko dostupných terénov, predovšetkým osobám so špeciálnymi potrebami. Oddychová zóna je realizovaná bez bariér a s rôznymi pomôckami. Ide napríklad o navigáciu vo forme obrubníkov, zábradlie z lán, informačné tabuľky v brailovom písme, či novú mobilnú aplikáciu. uploaded picture

V novej oddychovej zóne sa nachádza viacero senzorických prvkov, cieľom ktorých je  podnecovanie zmyslov, hlavne stimulovanie zraku a sluchu. Vznikol tak jedinečný relaxačný priestor určený dospelým, zdravým deťom i deťom s vývojovými poruchami, mentálnym, či telesným postihnutím, alebo viacnásobným postihnutím. Taktiež i osobám s poruchou autistického centra, poruchami správania, učenia sa, psychickými poruchami a chronickými chorobami. 

uploaded picture

 „Prvotnou myšlienkou celého projektu bola úcta k prírode, ako súčasti kultúrneho dedičstva nás Liptákov a Podtatrancov, v druhom rade je to miesto, ktoré umožní bez väčšieho narúšania prírody jej poznanie a zároveň bezpečný pohyb pre osoby so špeciálnymi potrebami”, uviedol pri predstavovaní novej atrakcie Liptovského múzea riaditeľ PhDr. Martin Krupa. uploaded picture

Finančné prostriedky sa podarilo Liptovskému múzeu získať prostredníctvom Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko –Slovenská republika cez projekt s názvom: Otvorené múzea – rozšírenie programových možností kultúrnych inštitúcií v poľsko – slovenskom pohraničí, vo výške 233 782 Eur, z čoho 85 % financuje Európsky fond regionálneho rozvoja, 10 % štátny rozpočet a 5 % Žilinský samosprávny kraj.

uploaded picture
uploaded picture
uploaded picture
Awesome Image